OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

REGULAMIN

 REGULAMIN

XXV OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU 

PIOSENKI  OBCOJĘZYCZNEJ

I  CELE  FESTIWALU

 1. Prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów.
 2. Popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew.
 3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
 4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

II  WARUNKI  UCZESTNICTWA

 1. Oferta Festiwalu skierowana jest do uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych i Niepublicznych oraz Placówek Wychowania Pozaszkolnego.
 2. Wykonawcy występują w następujących kategoriach: – uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych – soliści i zespoły wokalne (od 2 do 6 osób),     – uczniowie klas IV- VI Szkół Podstawowych – soliści i zespoły wokalne (2-6 osób),     – uczniowie klas I – III Gimnazjów – soliści i zespoły wokalne (2- 6 osób).
 3. Szkoła/Placówka może zgłosić 3 uczestników (słowo ,,uczestnik” należy rozumieć jako solistę lub                zespół).  Uczestnik może wykonywać tylko jedną piosenkę obcojęzyczną.     Czas trwania piosenki  max. do 3,5 minut.
 4. Wykonawcy przygotowują utwór z muzyki rozrywkowej.
 5. Szkoły, placówki kulturalne mogą zgłosić do eliminacji przedkonkursowych piosenki     w wybranych językach obcych wykonywane przez ich uczniów poprzez nadesłanie na adres               organizatorów:     – karty zgłoszeniowej,     – informacji o zapotrzebowaniu na sprzęt oraz krótkiej notatki o wykonawcy,     – zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku wykonawców na             potrzeby Festiwalu i Sponsorów Festiwalu,     – także płyty Audio – CD (nie w formacie MP3).       Na płycie powinno się znaleźć nagranie utworu śpiewanego przez reprezentanta placówki.       Na jednej płycie tylko jedno nagranie uczestnika.       Płyty należy dokładnie opisać (wykonawca, tytuł piosenki, szkoła/placówka, adres e-mail).       Nadesłane płyty stanowią własność organizatora Festiwalu.     W przypadku niespełnienia powyższych wymogów nagrania nie zostaną przesłuchane.
 6. Do eliminacji konkursowych jurorzy kwalifikują uczestników na podstawie     nadesłanych nagrań. Na tym etapie oceniana jest tylko strona muzyczna utworów.
 7. Opisany (imię i nazwisko uczestnika, tytuł utworu, nazwa szkoły/placówki) podkład muzyczny     do wykonywanego utworu uczestnik przynosi ze sobą dopiero na przesłuchanie konkursowe     i przekazuje go akustykowi przed występem i odbiera po występie.
 8. Podkład muzyczny nagrany na płycie CD o max prędkości 8x nie może zawierać chórku lub     drugiego głosu z oryginalnego nagrania. Obecność ich dyskwalifikuje uczestnika. 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć     z przesłuchań konkursowych oraz Koncertu Laureatów na płycie CD (DVD) i w Internecie.

III OCENA  I  NAGRODY

 1. Komisja artystyczno – językowa zostanie powołana przez organizatorów Festiwalu.
 2. Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę: umiejętności wokalne,   dobór repertuaru zgodny z regulaminem i stroną muzyczną (opracowanie oraz stopień       trudności wykonywanego utworu),     poprawność językową,     ogólne wrażenie artystyczne.
 3. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix, miejsca od I –III (w każdej kategorii oddzielnie) oraz wyróżnienia, w tym wyróżnienia językowe.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagrody wybranemu uczestnikowi,     niezależnie od werdyktu jury oraz do zmian w regulaminie.
 5. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na uroczystym Koncercie Laureatów 30 marca 2017r.

   Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość udziału ich przedstawicieli w Koncercie Laureatów.

   Nieprzekraczalny termin nadsyłania lub składania kart zgłoszeń wraz z nagraniami    do 3 lutego 2017 r. (sekretariat SP 113, ul. Zemska 16c 54-438 Wrocław).   

UWAGA! Decyduje data stempla pocztowego.

   Pełne listy zakwalifikowanych wykonawców zostaną opublikowane na stronie internetowej    Festiwalu.

   Przesłuchania konkursowe odbędą się:   

szkoły podstawowe   15.03.2017 r., gimnazja    16.03.2017 r.    w sali widowiskowej SP nr 113 i Gimnazjum nr 34, Wrocław, ul. Zemska 16c.

   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu przesłuchań konkursowych. Informacja    taka zostanie podana na stronie internetowej Festiwalu najpóźniej na dwa tygodnie przed    przesłuchaniami konkursowymi.


          Montaż AGD

Montaż i podłączenie sprzętów gospodarstwa domowego

  


Next Post

Previous Post

© 2020 Festiwal Piosenki Obcojęzycznej we Wrocławiu dla szkół z całej Polski. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.

Theme by Anders Norén